Układ krążenia

Żródła:
– Campbell N. „Biologia”, wyd. Rebis, Poznań 2012
– Ville C. i in., „Biologia”, Multico, 2012
– „Biologia na czasie cz.1,2,3 – zakres rozszerzony” – podręcznik, wyd. Nowa Era
– Albserts B., „Podstawy biologii komórki”, wyd. PWN
– Scholaris.pl – materiały multimedialne
– Czubaj A., „Biologia”, PWRiL, Warszawa 1992
– „Biologia cz.1,2,3,4,5 – zakres rozszerzony” – podrecznik, wyd. PWN
– „Biologia cz.1,2,3 – zakres rozszerzony”, wyd. Operon

FILM – Dlaczego krew krzepnie?

 

1. Skoro dodano przeciwciała anty-A i nie nastąpiła aglutynacja => OZNACZA TO W PRÓBCE BRAK ANTYGENU A
2. Skoro dodano przeciwciała anty-B i nie nastąpiła aglutynacja => OZNACZA TO W PRÓBCE BRAK ANTYGENU B
zatem musi to być grupa krwi 0
3. Skoro po dodaniu przeciwciał anty-Rh nastąpiła aglutynacja tzn. że były tam antygeny Rh
 zatem musi to być grupa Rh(+)
Podziel się wiedzą biologiczną ...Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page