Oznaczanie gatunków zwierząt

BEZKRĘGOWCE

Przewodnik metodyczny do oznaczania gatunków zwierząt TUTAJ
źródło: www.uwm.edu.pl

Klucz do oznaczania makrobezkręgowców TUTAJ
źródło: www.gios.gov.pl

PŁAZY

Atlas płazów TUTAJ

Klucz do oznaczania płazów TUTAJ

GADY

Atlas gadów TUTAJ

Występowanie płazów i gadów w Polsce TUTAJ

PTAKI

Atlas ptaków TUTAJ

Głosy ptaków z całego świata TUTAJ

SSAKI

Atlas ssaków TUTAJ

Występowanie ssaków w Polsce TUTAJ

INNE

Sprawdź, czy szukany gatunek jest obcy dla rodzimej fauny/flory... TUTAJ
Szczegółowy wykaz obcych gatunków zwierząt w Polsce TUTAJ

Polska czerwona księga gatunków zagrożonych TUTAJ

Kliknij, aby otworzyć listę gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową

2trop

źródło: www.dh2005.phorum.pl

tyiyti1tyiyti1 — kopiaererh

 

Podziel się wiedzą biologiczną ...Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page