„Jak przygotować pracę badawczą?” artykuł EBiŚ

Poradnik odpowiadający na pytania:

  • Skąd bierze się przyrodnicza wiedza naukowa?
  • Jak przygotować pracę badawczą na Olimpiadę Biologiczną?
  • Jak przygotować plakat naukowy na Olimpiadę Biologiczną?
  • Literatura pomocna przy przygotowywaniu pracy badawczej na Olimpiadę Biologiczną?
  • Lista sprawdzająca przed oddaniem plakatu do oceny
  • Etap recenzji plakatu zgłoszonego do Olimpiady Biologicznej

„Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 2017/2, 79-102

Kliknij, aby przejść do artykułu

Kliknij, aby przejść do czasopisma

Podziel się wiedzą biologiczną ...Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page