II Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Mózgu

Zakres wiedzy wymagany w Konkursie Wiedzy o Mózgu:

  • biologia mózgu: budowa, funkcje komórki nerwowej, podstawowe układy funkcjonalne mózgu, ewolucjonizm mózgu;
  • chemia mózgu: neuroprzekaźniki, metabolizm mózgu;
  • fizyka mózgu: przewodnictwo nerwowe, funkcjonowanie narządów zmysłów, metody obrazowania mózgu;
  • nauki humanistyczne a mózg: wiadomości z zakresu świata przyrody i jego oddziaływania z mózgiem, najważniejsi filozofowie i ich myśli, podstawowe teorie z zakresu filozofii, umysł ludzki a sztuki piękne.

więcej informacji na: https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=4C5DABE619B44E408FE2AD5F771C5ECC

Podziel się wiedzą biologiczną ...Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page